Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Graphene material prepared by thermal reduction of the electrochemically synthesized graphite oxide

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

RSC Advances

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 6 | Numer: no. 67

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

63058 - 63063

DOI

10.1039/C6RA10903A

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

8 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

30

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

3,108