Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Assessment of the possibility of applying ceramic materials in common rail injection systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ceramic materials
  • common rail
  • injection systems
Strony (od-do)

312 - 321

DOI

10.12913/22998624/85706

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]