Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ dodatku soli na właściwości reologiczne roztworów poliakryloamidu w przepływie rozciągającym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany | [ S ] student

Wariant tytułu

EN Effect of salt addition on rheological properties of polyacrylamide solutions in extensional flow

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Rocznik: 2016 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

72 - 73

URL

http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2016/2016-2/InzApChem_2016_2_072-073.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7