Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ degradacji mechanicznej na wartość lepkości wzdłużnej roztworów polimerów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

110 - 113

Książka

Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

PAIC 2017, 23.06.2017, Poznań, Poland

Punktacja MNiSW / rozdział

20