Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Właściwości mechaniczne mieszanin PC/PA 6.6 otrzymanych z recyklatów

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering
[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2017

Chapter type

poster

Publication language

polish

Pages (from - to)

9 - 9

Book

Recykling i odzysk : innowacyjne technologie materiałów polimerowych : nauka - przemysł 2017

Presented on

13. Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i Odzysk, 7-9.09.2017, Białystok, Polska, Grodno, Białoruś

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.