Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Właściwości mechaniczne mieszanin PC/PA 6.6 otrzymanych z recyklatów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

poster

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

9 - 9

Książka

Recykling i odzysk : innowacyjne technologie materiałów polimerowych : nauka - przemysł 2017

Zaprezentowany na

13. Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i Odzysk, 7-9.09.2017, Grodno, Białoruś, Białystok, Polska