Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Dominik Paukszta

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

dominik.paukszta@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 43

PBN ID

1488253

ResearcherID

C-2276-2014

ORCID

0000-0001-8243-7035

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS