Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Porównanie metod deformacji trójwymiarowych siatek przepływowych do obliczeń aerosprężystych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Inżynierii Wirtualnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

116 - 116

Book

II Kongres Mechaniki Polskiej, 29-31 sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń

Presented on

II Kongres Mechaniki Polskiej, 29-31.08.2011, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.