Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Formation and Properties of the Ta-Y2O3, Ta-ZrO2, and Ta-TaC Nanocomposites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Advances in Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 2018

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

03.06.2018

Strony (od-do)

2085368-1 - 2085368-12

DOI

10.1155/2018/2085368

Uwagi

Article ID 2085368

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,399