Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Przykład wprowadzania usprawnień w procesach produkcyjnych (analiza wybranego przypadku)

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN An example of entering improvements in production processes (analysis of a selected case)

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: nr 76

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • proces produkcji
  • obserwacja dnia pracy
  • usprawnienia linii montażowej
EN
  • production process
  • observation of the working day
  • improvement of the assembly line
Streszczenie

PL W opracowaniu przedstawiono wyniki zrealizowanych badań z zastosowaniem obserwacji stanowiska pracy w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem ich była ocena efektywności organizacji pracy operatorów, zaproponowanie usprawnień, wdrożenie propozycji i finalna ocena wprowadzonych zmian. Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury badawczej i implementacyjnej, która spełniać może oczekiwania praktyków jako przykład stosowania badań w sferze produkcyjnej.

EN The study presents the results of completed research using the observation of a work station in a selected manufacturing enterprise. Their aim was to assess the effectiveness of the operator’s work organization, to propose improvements, to implement the proposals and to finally assess the changes introduced. The publication contains a detailed description of the research and implementation procedure that can meet the expectations of practitioners as an example of the use of research in the production sphere.

Strony (od-do)

271 - 282

DOI

10.21008/j.0239-9415.2018.076.20

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]