Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wiadukty nad Autostradą Wolności w węźle Poznań-Krzesiny przed dobudową trzeciego pasa ruchu autostrady

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Overpasses on the Motorway of Freedom at the intersection Poznań-Krzesiny before building the third traffic lanes

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2018 | Numer: nr 26

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wiadukt
  • Trasa Katowicka w Poznaniu
  • autostrada A2
  • elementy na obiekcie mostowym
Streszczenie

PL Południowa obwodnica Poznania stanowi fragment autostrady A2 od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Wschód. Autostradą A2 pomiędzy tymi węzłami w ciągu doby porusza się ponad 45 tys. pojazdów, a z trasy między Komornikami a Luboniem korzysta przeszło 60 tys. pojazdów w ciągu doby. Wkrótce, wiosną 2019 r. ma się rozpocząć rozbudowa części południowej obwodnicy Poznania. Półtora roku potrwa poszerzenie autostrady A2 o trzeci pas ruchu na najbardziej ruchliwym odcinku. Warto przyjrzeć się przy okazji konstrukcji i stanowi technicznemu obiektów mostowych nad autostradą, których obecność jest poważnym problemem przy poszerzaniu autostrady. Przedmiotem zainteresowania autorów są wiadukty nad autostradą w węźle Krzesiny. Stan techniczny wiaduktów jest odpowiedni na podstawie wizji lokalnej wykonanej w kwietniu 2018 r. W pracy przywołano parametry techniczne wiaduktów celem uzasadnienia podanych wskazówek dotyczących projektowania podobnych obiektów w przyszłości. W szczególności chodzi o większą skrajnię pod wiaduktami, większą długość i szerokość samych wiaduktów oraz właściwe rozmieszczanie podpór z myślą o przyszłej, nieuchronnej rozbudowie i remontach.

EN The south ring of Poznań constitutes a part of the motorway A2 between the intersections Poznań-West and Poznań-Krzesiny. The motorway A2 is always busy around Poznań: between these two intersections more than 45 000 vehicles drive throughout the day and night, and between the intersections Komorniki and Luboń, which is a part of the previous ones, even more ─ over 60 000 vehicles. Since November 2017 a speed limit of 120 km/h is in force on the south ring and also overtaking by lorries is prohibited there. Within a short time, in the spring of 2019 an upgrade of the south ring of Poznań is to begin. The upgrade will consist in extending the motorway A2 by the third traffic lanes within a year and half. On this occasion it is worthy to look at the construction and the current technical state of the bridge structures over the motorway, whose technical (geometrical) parameters are a source of serious problems for its upgrading. The subject of our interest are the overpasses over the motorway at the intersection Poznań-Krzesiny. After a local inspection in April 2018 we can say that both the overpasses are in a good technical condition. The aim of our analysis of the technical parameters of the overpasses is to present some hints about the design of similar structural objects in the future. In particular, it is about a wider space under overpasses, greater length and width of the overpasses themselves and better placement of their supports, accounting for the unavoidable upgrading in the future.

Strony (od-do)

83 - 91

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.26.07

URL

http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei/article/view/246

Zaprezentowany na

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXVIII seminarium, 12-13.06.2018, Rosnówko k. Poznania, Polska

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]