Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Suszenie izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Drying distribution transformer’s insulation by means of liquid medium

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transformator
  • suszenie
  • ester syntetyczny
  • izolacja celulozowa
Strony (od-do)

18 - 21

DOI

10.15199/48.2018.10.04

URL

http://pe.org.pl/articles/2018/10/4.pdf

Zaprezentowany na

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć IW 2018, 28-30.05.2018, Będlewo, Poland

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]