Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control : Joint proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Advanced Production Management and Process Control, the AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA

Redaktorzy

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Wydawca

Springer

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2019

Liczba stron

561

ISBN

978-3-319-94195-0

eISBN

978-3-319-94196-7

ISSN

2194-5357

DOI

10.1007/978-3-319-94196-7

URL

https://www.springer.com/la/book/9783319941950

Opublikowano w

Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing

Numer w serii

793

Rozdziały
Prior knowledge and opportunity recognition (s. 191-200)
Contemporary low-cost hardware for ergonomic evaluation: needs, applications and limitations (s. 386-397)
Preventive approach to machinery and equipment maintenance in manufacturing companies (s. 540-548)
Konferencja

AHFE 2018 International Conference on Advanced Production Management and Process Control, the AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping, 21-25.07.2018, Orlando, United States

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20