Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The new IATF 16949:2016 standard in the automotive supply chain

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Research in Logistics & Production

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 7 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

211 - 218

DOI

10.21008/j.2083-4950.2017.7.4.3

URL

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1706026

Zaprezentowany na

WSL FORUM 2017 - VII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna, 12.05.2017, Poznań, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

8 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]