Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

PLC – elektroniczny element automatyki przemysłowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN PLC – an electronic element of industrial automation

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • PLC
  • automatyka przemysłowa
  • laboratorium dydaktyczne
EN
  • PLC
  • industrial automation
  • didactic laborator
Strony (od-do)

121 - 124

DOI

10.15199/48.2018.09.29

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]