Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ domieszek hydrofobizujących na właściwości betonu cementowego używanego w konstrukcjach inżynierskich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Effect of hydrophobic admixtures on the properties of cement concrete used in engineering constructions

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2018 | Numer: nr 26

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • hydrofobizacja betonów
  • dodatki
  • domieszki
  • nasiąkliwość
  • wodoprzepuszczalność
  • wytrzymałość na ściskanie
Strony (od-do)

19 - 32

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.26.02

Zaprezentowany na

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXVIII seminarium, 12-13.06.2018, Rosnówko k. Poznania, Polska

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]