Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of LDV operation manner in terms of its environmental and economical indexes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of KONES Powertrain and Transport

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 25 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • exhaust emission
  • road transport
  • RDE
  • PEMS
  • ecodriving
Strony (od-do)

317 - 323

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]