Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Electronic control in injection-ignition systems in propulsion of non-road mobile machinery

Authors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[2.8] Mechanical engineering

Title variant

PL Systemy sterowania elektronicznymi układami wtryskowo-zapłonowymi w napędach pozadrogowych maszyn ruchomych

Year of publication

2018

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2018 | Journal volume: vol. 70 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • non-road mobile machinery
  • mobile working machines
  • control of the internal combustion engine
  • injection and ignition system
  • spark ignition engine
PL
  • pozadrogowe maszyny ruchome
  • mobilne maszyny robocze
  • sterowanie silnikiem spalinowym
  • układ wtryskowo-zapłonowy
  • silnik spalinowy o zapłonie iskrowym
Abstract

EN Propulsion of non-road mobile machinery dedicated for the waste wood chipping these are mainly internal combustion engines. Their construction mainly affects the efficiency of wood chipping processes. Liberal homologation regulations for combustion engines used by non-road mobile machinery lead not only to relatively high emissions of harmful exhaust gases but also do not force manufacturers to develop these types of machinery. These propulsions are not equipped with systems, structure and subassemblies that are characteris-tic of today's construction used in passenger cars that are highly efficient with low emissions to the environment. This article presents the most modern review of ignition-injection control systems to be used in spark-ignition internal combustion engines intended for the drive of non-mobile machinery. With a review of the fifty-seven manufacturers of this type of engine conducted in January 2017, only six offer engines with injection systems. Collected data of control systems referring to motor vehicles has shown that the constructions offered by manufacturers as innovative are constructions still significantly different from modern standards. In addition, the available systems for modernization of the systems and research projects were analysed. The results of the analysis will be the basis for modifying existing structures.

PL Napędy mobilnych maszyn roboczych przeznaczonych do rozdrabniania odpadów drzewnych to głównie silniki spalinowe. Od ich konstrukcji w głównej mierze zależy efektywność procesów rozdrabniania. Liberalne przepisy homologacyjne dotyczące silników spalinowych o zastosowaniu do pozadrogowych maszyn ruchomych prowadzą nie tylko do stosunkowo wysokich emisji szkodliwych związków spalin, ale również nie wymuszają na producentach rozwoju technicznego tych konstrukcji. Napędy te są pozbawione, systemów, układów i podzespołów charakterystycznych dla współczesnych konstrukcji stosowanych w pojazdach osobowych wyróżniających się wysoką efektywnością przy niskiej emisji zanieczyszczeń do środowiska. W artykule przedstawiono przegląd najnowocześniejszych systemów sterowania układem zapłonowo-wtryskowym stosowanych w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym przeznaczonych do napędu pozadrogowych maszyn ruchomych. Z przeglądu pięćdziesięciu siedmiu producentów tego typu silników przeprowadzonego w styczniu 2017 roku tylko sześciu oferuje silniki z układem wtryskowym. Zebrane dane o układach odniesione do pojazdów samochodowych wykazały, że konstrukcje oferowane przez producentów jako innowacyjne są konstrukcjami nadal znacząco odbiegającymi od współczesnych standardów. Dodatkowo analizie poddano dostępne systemy modernizacyjne układów oraz prowadzone projekty badawcze. Wyniki z przeprowadzonej analizy będą podstawą do modyfikacji istniejących konstrukcji.

Date of online publication

14.06.2018

Pages (from - to)

61 - 78

DOI

10.21008/j.2449-920X.2018.70.1.06

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.