Trwa generowanie pliku...

Artykuł

Tytuł

Flame propagation velocity in 2-stage gas combustion system applied in SI engine

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 421

Typ artykułu

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

042009-1 - 042009-7

DOI

10.1088/1757-899X/421/4/042009

URL

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/421/4/042009/meta

Zaprezentowany na

International Automotive Conference (KONMOT 2018), 13-14.09.2018, Kraków, Poland

Licencja

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania