Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Use of Virtual Reality in Ergonomic Design of Workstations

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2017 | Tom: t. 18 | Numer: z. 10, cz. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • virtual reality
  • ergonomics
  • workplace design
  • human capital management
  • IT
Strony (od-do)

11 - 20

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]