Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Marketing i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1(51)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • praca zdalna
  • wiek informacyjny
  • ergonomia
  • zarządzanie
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
EN
  • remote work
  • informative age
  • ergonomics
  • management
  • occupational safety and health
Strony (od-do)

31 - 39

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]