Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analiza zjawisk elektromagnetycznych w układach bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej z wykorzystaniem polowo-obwodowego modelu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Analysis of electromagnetic phenomena in systems of wireless transmission power using field-circuit model

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2018 | Numer: Issue 93

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transformator powietrzny
  • model polowo-obwodowy
  • bezprzewodowa transmisja energii elektrycznej
Streszczenie

PL W artykule omówiono wyniki badań nad analizą układu bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej (UBTE) z bezrdzeniowym transformatorem wysokiej częstotliwości. Na potrzeby obliczeń opracowano polowo-obwodowy model układu w środowisku Maxwell 3D. Rozpatrzono układ składający się z dwóch cewek sprężonych magnetycznie połączonych wspólnie z elementami obwodów zewnętrznych. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów uzyskanymi na zbudowanym stanowisku laboratoryjnym.

EN In the paper, the wireless transmission energy system (WTES) using the highfrequency air-transformer has been discussed and investigated. The considered system consists of two magnetically coupled coils, which have been connected to the elements of external circuits. To analyze the electromagnetic field and to define the parameters of the considered system the field-circuit model has been elaborated in the Maxwell environment. In order to verify the calculation results obtained in the field-circuit model the experimental setup has been developed. The results of simulation calculations have been compared with the measurements obtained in the experimental setup.

Strony (od-do)

355 - 365

DOI

10.21008/j.1897-0737.2018.93.0030

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/wydawnictwaFiles/2018/2033_Academic%20Journals%20Poznan%20University%20of%20Technology_93/!355_30_Kurzawa.pdf

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2018, 23-24.04.2018, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0