Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental research of vehicle traction properties for reconstruction of traffic accidents

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

MATEC Web of Conferences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 157

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • traffic accidents
  • reconstruction
  • snow chains
  • Traction Control System
  • the coefficient of adhesion
Data udostępnienia online

14.03.2018

Strony (od-do)

05005-1 - 05005-8

DOI

10.1051/matecconf/201815705005

URL

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/16/matecconf_mms2018_05005.pdf

Zaprezentowany na

Machine Modelling and Simulations 2017 (MMS 2017), 5-8.09.2017, Sklené Teplice, Slovak Republic

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Publikacja indeksowana w

WoS