Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena wariantów dojazdów do pracy na przykładzie pracowników wojska 3 L Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN The evaluation of variants arrival of the employees to work – the case study of 31st Tactical Air Force Base

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • dojazd do pracy
  • WWD
  • baza lotnictwa taktycznego
Strony (od-do)

1085 - 1088

DOI

10.24136/atest.2018.555

URL

http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/689/619

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]