Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The analysis of non-linear free vibration of FGM nano-beams based on the conformable fractional non-local model

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 66 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • FGM nano beam
  • non-linear free vibration
  • fractional calculus
  • integer and non-integer stress gradient’s order
  • fractional non-local model
Strony (od-do)

737 - 745

DOI

10.24425/125341

URL

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/125341/edition/109367/content/the-analysis-of-non-linear-free-vibration-of-fgm-nano-beams-based-on-the-conformable-fractional-non-local-model-rahimi-z-sumelka-w-shafiei-s?language=en

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,277