Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Przepływ emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylocelulozy przez złoże cząstek kulistych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Rocznik: 2018 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

75 - 76

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]