Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Work posture analysis in the ergonomic assessment of products - a case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ergonomic assessment
  • musculoskeletal system fatigue
  • goniometer
  • electronic goniometer
  • ergonomic quality
Strony (od-do)

258 - 271

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-94000-7_27.pdf

Książka

Advances in Social and Occupational Ergonomics Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA

Zaprezentowany na

AHFE 2018 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, 21-25.07.2018, Orlando, United States

Punktacja MNiSW / rozdział

20