Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Diagram procesu wprowadzania danych do systemu IT jako narzędzie usprawniające procesy komunikowania organizacyjnego – case study

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Diagram process of entering data into IT system as a tool for improving organizational communication process – case study

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 73

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • system zarządzania
  • system informacyjny
  • metodyka
  • diagram procesu
EN
  • management system
  • information system
  • methodology
  • process diagram
Abstract

PL Przedmiotem artykułu jest diagram procesu wprowadzania danych do systemu IT jako narzędzie usprawniające proces komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Badania o charakterze obserwacyjnym, jak również raporty błędów i brakujących danych tworzonych dla administratora komputerowego systemu zarządzania produkcją, przeprowadzone w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa produkującego elementy maszyn, dostarczyły wiedzy na temat jakości przekazywania informacji pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi wewnątrz firmy, a jednocześnie pomiędzy użytkownikami systemu IT w procesie wprowadzania danych do komputerowego systemu zarządzania produkcją. Celem artykułu jest opracowanie metodyki wprowadzania danych do systemu IT i jej graficzne przedstawienie w postaci diagramu, wykorzystanego w warunkach rzeczywistych przedsiębiorstwa, jako narzędzia usprawniającego proces komunikowania organizacyjnego. Zaprezentowany diagram za pomocą zdefiniowanych czynności określa sposób napełniania systemu IT danymi o charakterze technologicznym, planistycznym, produkcyjnym, zakupowym, kooperacyjnym i kontrolingowym, usprawniając w ten sposób proces komunikacji organizacyjnej.

EN A subject of the paper is a process diagram of entering data into IT system, as a tool for improving communication process inside enterprise. Observational study as well as reports of errors and missing data, created for administrator of computer production management system, conducted under real conditions of enterprise producing machine parts, provided knowledge about quality of communication between various organizational units (departments) within the enterprise, as well as, between the IT system users, in a process of entering data into computer production management system, hence the concept of using the diagram as a tool for improving communication process inside enterprise information system. The diagram presented in the paper, with clearly defined steps, defines methodology of filling the IT system with technological, planning, manufacturing, purchasing, cooperative and controlling data, improving this way an internal communication process. The diagram presents chronologically and logically organized activities, performed in the process. It shows the process structure and relationship between its components. There are two approaches to the diagram presented in the paper: diagnostic, describing an existing and applying under the real conditions the process of entering data into the IT system, and the second one, prognostic approach, treating the diagram as a tool for shaping communication system between units (departments) in the process. Visualization the chain of actions as the diagram process, allowed to understand better the essence of the process, also subject, functional and communication dependencies occurring between the IT system, as well as it realized an importance of the communication process. Analysis of the process of information transmission between enterprise units (departments, people) in a process of entering data, led to define a model of communication system as a hybrid model, which contains features of various literature communication models.

Pages (from - to)

225 - 244

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.074.15

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.