Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Porównanie metod deformacji trójwymiarowych siatek przepływowych do obliczeń aerosprężystych

Authors

[ 1 ] Katedra Inżynierii Wirtualnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

116 - 116

Book

II Kongres Mechaniki Polskiej, 29-31 sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń

Presented on

II Kongres Mechaniki Polskiej, 29-31.08.2011, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.