Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Analiza różnic kulturowych na przykładzie przedsiębiorstwa międzynarodowego

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Analysis of cultural differences on the example of an international enterprise

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: nr 78

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kultura organizacji
  • przedsiębiorstwo międzynarodowe
EN
  • organization culture
  • international enterprise
Abstract

PL Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań dotyczące różnic kulturowych związanych z narodowością pracownika i wskazuje ich potencjalny wpływ na działalność przedsiębiorstwa międzynarodowego. Badania przeprowadzono w ramach pracy magisterskiej. Celem publikacji jest wskazanie, w jaki sposób różnice kulturowe, bariery językowe wpływają na działalność przedsiębiorstw międzynarodowych. Istotne w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym jest również to, jakie czynniki kulturowe mają największy wpływ na pracę oraz czy ich utrudnia zarządzanie organizacją.

EN The article presents selected research results on cultural differences related to the nationality of an employee and indicates their potential impact on the operations of an international enterprise. The research was carried out as part of the master's thesis. The aim of the publication is to show how cultural differences and language barriers affect the activities of international enterprises. It is also important in the management of an international enterprise what cultural factors have the greatest impact on work and whether they impede the management of the organization.

Pages (from - to)

169 - 186

DOI

10.21008/j.0239-9415.2018.078.12

Copyrights to the institution

Politechnika Poznańska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.