Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The concept of maintenance sustainability performance assessment by integrating balanced scorecard with non-additive fuzzy integral

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Koncepcja oceny zrównoważonego utrzymania ruchu z zastosowaniem zrównoważonej karty wyników i nie-addytywnej całki rozmytej

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 20 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • maintenance performance
  • sustainable maintenance
  • balanced scorecard
  • fuzzy integral
PL
  • wyniki utrzymania ruchu
  • zrównoważone utrzymanie ruchu
  • zrównoważona karta wyników
  • całka rozmyta
Strony (od-do)

650 - 661

URL

http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.4.16

Punktacja MNiSW / czasopismo

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,806