Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Observations from PEMS testing of combustion engines of different applications

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Combustion Engines

Rocznik: 2018 | Tom: T. 57 | Numer: no. 3(174)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • exhaust emission
  • passenger cars
  • road tests
  • Real Driving Emissions
Strony (od-do)

40 - 55

DOI

10.19206/CE-2018-305

URL

http://www.combustion-engines.eu/entityfiles/files/articles_published/2018-305.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

13 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]