Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Evaluation of the possibility of occurrence of selected damage to a car engine turbocharger using the event tree analysis (ETA)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of KONES Powertrain and Transport

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 25 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • turbocharger
  • combustion engines
  • Event Tree Analysis
  • ETA
Strony (od-do)

71 - 76

DOI

10.5604/01.3001.0012.4316

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]