Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of Cable Screen Currents for Diagnostics Purposes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • cable screen
  • diagnostics
  • contact resistance
  • capacitive current
Data udostępnienia online

04.04.2019

DOI

10.3390/en12071348

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/7/1348

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,702