Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Keyframe-based Local Normal Distribution Transform Occupancy Maps for Environment Mapping

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • mapping
  • graph-based environment model
  • Normal Distribution Transform
Strony (od-do)

706 - 712

DOI

10.1109/ETFA.2018.8502517

Książka

IEEE 23rd International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2018)

Zaprezentowany na

23rd IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 4-7.09.2018, Torino, Italy

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0

Publikacja indeksowana w

WoS (15)