Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Close range explosive loading on steel column in the framework of anisotropic viscoplasticity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Metals

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 9 | Numer: iss. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • blast loading
  • steel column
  • viscoplasticity
  • damage anisotropy
  • experimental validation
  • numerical analysis
Data udostępnienia online

17.04.2019

Strony (od-do)

9040454-1 - 9040454-19

DOI

10.3390/met9040454

URL

https://www.mdpi.com/2075-4701/9/4/454/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70

Impact Factor

2,259 [Lista 2018]