Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ transportu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym pm10 i pm2,5

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Impact of road transport on air pollution by PM10 and PM2.5 dust

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Rocznik: 2017 | Tom: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

739 - 742

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]