Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowe trendy w architekturze, budownictwie i inżynierii środowiska

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN New trends in architecture, construction and environmental engineering

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

279

ISBN

978-83-7775-501-3

Rozdziały
Analiza porównawcza klejonego stalowego złącza zakładkowego z uwzględnieniem rożnych modeli obliczeniowych (s. 68-85)
Analiza efektywności wzmocnienia belek stalowych taśmami CFRP w zależności od rodzaju przekroju poprzecznego (s. 110-123)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20