Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Advances in Manufacturing II. Volume 1 - Solutions for Industry 4.0

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2019

Liczba stron

458

ISBN

978-3-030-18714-9

eISBN

978-3-030-18715-6

DOI

10.1007/978-3-030-18715-6

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Mechanical Engineering

Rozdziały
Characteristics of resources as a determinant of implementation of the physical Internet concept in supply chains (s. 72-91)
Knowledge Management in Open Industrial Virtual Reality Applications (s. 104-118)
Virtual Simulation of Machine Tools (s. 127-136)
Cyber Sickness in Industrial Virtual Reality Training (s. 137-149)
Control of the 6-Axis Robot Using a Brain-Computer Interface Based on Steady State Visually Evoked Potential (SSVEP) (s. 213-222)
Localization of Passive RFID Tags by Small Cartesian Robot (s. 236-247)
VR and AR in Lean Manufacturing Classes (s. 342-351)
Artificial Neural Network-Supported Selection of Materials in Ecodesign (s. 422-431)
The Application of Artificial Neural Network in Diagnosis of Sleep Apnea Syndrome (s. 432-443)
Artificial hand controlled by a glove with a force feedback (s. 444-455)
Konferencja

6th International Scientific-Technical Conference Manufacturing 2019, 19-22.05.2019, Poznan, Poland

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20