Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ilgametė mokslinė veikla statybos srities kolokviumuose bendradarbiaujant trims akademiniams centrams

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

litewski

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

34 - 45

DOI

10.20334/2019-011-P

URL

http://ebooks.vgtu.lt/pdfreader/neprarast-dien-metai-akademikas-edmundas-kazimieras-zavadskas-ii-dalis190879

Książka

Neprarastų dienų metai. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas. II dalis.

Punktacja MNiSW / rozdział

5