Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The sorption of organic compounds from water during technological start-up of carbon filters

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 100

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

10.06.2019

Strony (od-do)

00027-1 - 00027-8

DOI

10.1051/e3sconf/201910000027

URL

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/26/e3sconf_eko-dok2019_00027.pdf

Uwagi

Article Number: 00027

Zaprezentowany na

11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2019, 8-10.04.2019, Polanica Zdrój, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5