Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Testing of Single-Duct Ventilation Units for the Assessment of Mixing of Air in Inlet and Outlet

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2019 | Tom: T. 50 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wentylacja
  • jednorurowe urządzenia wentylacyjne
  • badania czerpnio-wyrzutni
  • jakość powietrza w budynkach
Strony (od-do)

231 - 238

DOI

10.15199/9.2019.6.4

Punktacja MNiSW / czasopismo

5