Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Manufacturing and properties of biodegradable composites based on thermoplastic starch/polyethylene-vinyl alcohol and silver particles

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Mater-Bi
  • silver particles
  • composites
  • mechanical properties
  • antibacterial activity
Data udostępnienia online

03.05.2019

Strony (od-do)

610 - 624

DOI

10.1007/978-3-030-16943-5_53

URL

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85066131042&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Knitter+Monika&st2=&sid=eb0c35f7485ae0fd97f76010b7fa572c&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28Knitter+Monika%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Książka

Advances in Manufacturing II. Volume 4 - Mechanical Engineering

Zaprezentowany na

6th International Scientific-Technical Conference Manufacturing 2019, 19-22.05.2019, Poznan, Poland

Punktacja MNiSW / rozdział

20

Publikacja indeksowana w

WoS