Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

An analysis of the resistance of an extended end-plate beam-to-beam connection subjected to tension in fire conditions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Budownictwo i Architektura

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 18 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • beam-to-beam connection
  • fire resistance
  • steel joint
  • critical temperature
Strony (od-do)

81 - 88

DOI

10.24358/Bud-Arch_19_181_08

URL

http://bud-arch.pollub.pl/index.php/pl/vol_181_2019/vol_181_2019_081-088/

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20