Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analysis and Control of High-Pressure Die-Casting Process Parameters with Use of Data Mining Tools

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • high-pressure die-casting
  • multivariate process
  • data mining
  • statistical process control (SPC)
Data udostępnienia online

28.04.2019

Strony (od-do)

253 - 267

DOI

10.1007/978-3-030-18789-7_22

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18789-7_22

Książka

Advances in Manufacturing II. Volume 2 - Production Engineering and Management

Zaprezentowany na

6th International Scientific-Technical Conference Manufacturing 2019, 19-22.05.2019, Poznan, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Punktacja MNiSW / rozdział

20