Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis and experimental verification of dual star permanent magnet synchronous motor with rotor back iron made of soft magnetic composite

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2019 | Tom: R. 95 | Numer: nr 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • multiphase permanent magnet synchronous motor
  • multi-inverter supply
  • finite element analysis
Strony (od-do)

12 - 17

DOI

10.15199/48.2019.07.03

URL

http://www.red.pe.org.pl/articles/2019/7/3.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20