Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The relation of pro-exploitation attributes with selected criterion of agility of public transport vehicles manufacturing

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • agility
  • exploitation
  • lean manufacturing
Data udostępnienia online

06.06.2019

Strony (od-do)

86 - 91

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-20494-5_8

Książka

Advances in manufacturing, production management and process control : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, July 24-28, Washington D.C., USA

Zaprezentowany na

AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, 24-28.07.2019, Washington, United States

Punktacja MNiSW / rozdział

20