Trwa generowanie pliku...

Książka

Tytuł

Advances in manufacturing, production management and process control : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, July 24-28, Washington D.C., USA

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2020

Typ książki

materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer

Data opublikowania

2020

Liczba stron

509

ISBN

978-3-030-20493-8

eISBN

978-3-030-20494-5

ISSN

2194-5357

eISSN

2194-5365

DOI

10.1007/978-3-030-20494-5

Rozdziały
Use of quality management tools to identify ergonomic non-conformities in human activities (s. 319-329)
Management of anthropopression factors in Poland in the context of the European Union waste economy (s. 447-458)
Konferencja

AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, 24-28.07.2019, Washington, United States