Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Advances in manufacturing, production management and process control : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, July 24-28, Washington D.C., USA

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2020

Liczba stron

509

ISBN

978-3-030-20493-8

eISBN

978-3-030-20494-5

ISSN

2194-5357

eISSN

2194-5365

DOI

10.1007/978-3-030-20494-5

Rozdziały
The relation of pro-exploitation attributes with selected criterion of agility of public transport vehicles manufacturing (s. 86-91)
Management system of intelligent, autonomous environment (IAEMS). The methodological approach to designing and developing the organizational structure of IAEMS (s. 92-99)
Cognitive and organizational criteria for workstation design (s. 161-173)
Use of quality management tools to identify ergonomic non-conformities in human activities (s. 319-329)
The method of ergonomic design of technological devices (s. 330-346)
Cognitive and emotional-motivational aspects of communication to improve work safey in production processes : case study (s. 340-349)
Benefits on the field of ergonomics and work safety from development of the information system in the enterprise (s. 350-361)
Remaining useful life prediction for components of automated guided vehicles (s. 420-429)
Management of anthropopression factors in Poland in the context of the European Union waste economy (s. 447-458)
Konferencja

AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, 24-28.07.2019, Washington, United States

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20