Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza wpływu konfiguracji pozasilnikowych układów oczyszczania spalin w aspekcie temperatury w układzie wylotowym silnika o zapłonie iskrowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Analysis of the effect of exhaust aftertreatment systems configurations on the temperature measured in the exhaust system of a spark-ignition engine

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2019 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • temperatura gazów
  • oczyszczanie spalin
  • GPF
Strony (od-do)

263 - 267

DOI

10.24136/atest.2019.161

URL

http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/902/804

Punktacja MNiSW / czasopismo

5