Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Market analysis for selected segments of electric vehicles

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 70 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • electric cars
  • electromobility
  • market research
Strony (od-do)

53 - 65

URL

https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i24215

Punktacja MNiSW / czasopismo

6 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]