Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The CRM system and its role in raising the competitiveness of enterprises

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 53 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • CRM
  • competition
  • entrepreneurship
  • customer relations
Strony (od-do)

17 - 24

DOI

10.17951/h.2019.53.2.17-24

URL

https://journals.umcs.pl/h/article/view/8665/6866

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20